Сънрайз Хотелс ООД участва в ОПИК

На 08.03.2021 г. Сънразй Хотелс ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-0685-C01. Проектът „Подкрепа за средни и предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се финансира по  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) и срокът за неговото изпълнение е 3  месеца. Стойността на проекта е 150 000 лева. Съответно размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 127 500 лева, а на националното съфинансиране – на 22 500 лева.

 

Блу Меджик Хотел

За резервации
+359 (0) 52 986047

Рецепция
+359 (0) 550 45145


bluemagic@sunrise.bg
Ол Суитс Хотел

За резервации
+359 (0) 52 986047

Рецепция
+359 (0) 556 35600


sales@wtc.bg
Сънрайз Ризорт

Мениджър връзки с клиенти
grm@sunrise.bg


8250 Обзор, България

ВРЕМЕТО В ОБЗОР
Общи условия

Сънрайз Ризорт ©2024 Всички права запазени.