Общи условия

Общи условия за интернет резервации

 

РЕЗЕРВАЦИЯ И НАСТАНЯВАНЕ

Настоящите условия за интернет резервации през интернет платформата www.sunrise.bg респективно www.sunrise.bg/sunrise-blue-magic-resort на „Сънрайз Хотелс“ ООД и www.sunrise.bg/sunrise-all-suites-resort на „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД / наричан за кратко Хотелиер / задължават да се осигури заявената и платена от клиента резервация според предоставените от клиента чрез резервационния формуляр данни за: име на клиента, хотел, период, брой нощувки, брой възрастни и деца, цена за нощувка.

Всички забележки в резервационния формуляр нямат задължителен характер за Хотелиера и всички желания на клиента, попълнени във въпросното поле ще бъдат удовлетворени само при възможност.

В резервацията, за деца се приемат само лицата, които нямат навършени 12 години към датата на пристигането - „Сънрайз Хотелс“ ООД за хотел Сънрайз Блу Меджик и лицата, които нямат навършени 14 години към датата на пристигането - „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД  за хотел Сънрайз Ол Суитс. Дете под 2 години не се отбелязва като такова в резервационната форма. Информация за него трябва да се отбележи в коментара в края на резервацията.

ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ

Цените в интернет страницата на Хотелиера са брутни с включено 9% ДДС, туристически данък  и застраховка. В рамките на 24 часа от изпращане за запитването, клиентът  ще получи ценова оферта с общата дължима сума в зависимост от броя нощувки, броя възрастни и деца и актуални отстъпки.

Хотелиерът запазва правото си да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места. При вече направени, потвърдени и платени резервации дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.

При извършване на резервация е необходимо да се заплати общата сума, указана в получената оферта. Плащането трябва да се осъществи по посочените по-долу начини на плащане най-късно до показания в офертата срок.


АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ

В случай на анулиране, неизползване на целия период или промяна на вече платена резервация от страна на клиента, Хотелиерът възстановява при поискване заплатената сума, като начислява неустойка при следните условия:

За „Сънрайз Хотелс“ ООД - хотел Сънрайз Блу Меджик

Период: от 20.05.2024г. до 30.09.2024г.(включително):

- анулации без неустойка се правят до 14 дни преди датата на настаняване. След този срок се дължи неустойка в размер на 1 нощувка за съответния хотел.

- при анулация от 13 до 3 дни преди пристигане се дължи неустойка в размер на 1 нощувка за съответния хотел.

В случай на късна анулация ( 2 или по-малко дни преди пристигане) или неявяване на госта  ( No-Show) и неизползване на резервацията, той дължи като неустойка сумата за 2 нощувки за цялата стая . Останалата сума може да бъде възстановена.

В случай на преждевременно освобождаване се удържа неустойка от 2 (две) нощувки. Останалата сума може да бъде възстановена.

При възстановяване на заплатена сума всички разходи по превода (банкови такси и други) са за сметка на клиента. Възстановяването на неусвоени суми се извършва в рамките на 30 (тридесет) работни дни от датата на получаване на писмено искане от страна на клиента.

В случаи на форсмажорни обстоятелства налагащи отмяна или промяна на резервацията е необходимо да се предоставят съответните документи и доказателства. Тогава възстановяването на заплатените суми се договаря.

При възстановяване на заплатени с кредитна или дебитна карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез транзакция по картата, с която е извършено плащането.

За „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД  - хотел Сънрайз Ол Суитс

Период: от 20.05.2024г. до 30.09.2024г.(включително):

- анулации без неустойка се правят до 14 дни преди датата на настаняване. След този срок се дължи неустойка в размер на 1 нощувка за съответния хотел.

- при анулация от 13 до 3 дни преди пристигане се дължи неустойка в размер на 1 нощувка за съответния хотел.

В случай на късна анулация ( 2 или по-малко дни преди пристигане) или неявяване на госта  ( No-Show) и неизползване на резервацията, той дължи като неустойка сумата за 2 нощувки за цялата стая . Останалата сума може да бъде възстановена.

В случай на преждевременно освобождаване се удържа неустойка от 2 (две) нощувки. Останалата сума може да бъде възстановена.

При възстановяване на заплатена сума всички разходи по превода (банкови такси и други) са за сметка на клиента. Възстановяването на неусвоени суми се извършва в рамките на 30 (тридесет) работни дни от датата на получаване на писмено искане от страна на клиента.

В случаи на форсмажорни обстоятелства налагащи отмяна или промяна на резервацията е необходимо да се предоставят съответните документи и доказателства. Тогава възстановяването на заплатените суми се договаря.

При възстановяване на заплатени с кредитна или дебитна карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез транзакция по картата, с която е извършено плащането.


ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

Разплащането може да се осъществи по 2 различни начина:

 1. В брой/ банкова карта на рецепцията на хотела

Прилага се в активните месеци на работа на хотела и при резервации в последната минута 

     2.Чрез банков трансфер

Плащането на цялата сума трябва да се извърши на посочената в офертата банкова сметка и в указания срок. След осъществяване на плащането е необходимо да се изпрати копие от платежното нареждане, вносната бележка или извлечение от електронното банкиране сканирано на e-mail: bluemagic@sunrise.bg  за  „Сънрайз Хотелс“ ООД - хотел Сънрайз Блу Меджик и  sales@wtc.bg за „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД  - хотел Сънрайз Ол Суитс, като задължително се впише резервационния номер в основанието за плащане.

ВАЖНО!

Ако интернет резервацията не бъде платена в указания срок тя ще бъде автоматично анулирана от системата. При плащане по банков път и не изпратено копие от документа за плащането, резервация ще бъде отказана и премахната от резервационната система.

В случай, че сте възпрепятствани да платите сумата за извършена вече интернет резервация, моля уведомете ни на e-mail: bluemagic@sunrise.bg или на телефон: +359 52 986 047 за  „Сънрайз Хотелс“ ООД - хотел Сънрайз Блу Меджик и  sales@wtc.bg или на телефон: +359 52 986 047 - за „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД  - хотел Сънрайз Ол Суитс. При неспазване на това условие, Хотелиерът е в правото си да търси отговорност и неустойки за извършени и неплатени резервации!

Моля, адресирайте Вашите въпроси, свързани с интернет резервации до e-mail: bluemagic@sunrise.bg  за  „Сънрайз Хотелс“ ООД - хотел Сънрайз Блу Меджик и  sales@wtc.bg за „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД  - хотел Сънрайз Ол Суитс или позвънете на телефон: +359 52 986 047.

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политиката за защита на личните данни на „Сънрайз Хотелс“ ООД урежда вида на информация, която се събира от Потребителите, начина на нейното събиране и целите на нейното използване.

 1. От Потребителите на сайта www.sunrise.bg  респективно www.sunrise.bg/sunrise-blue-magic-resort собственост на „Сънрайз Хотелс“ ООД и www.sunrise.bg/sunrise-all-suites-resort на „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД ,  се изисква да предоставят лични данни на „Сънрайз Хотелс“ ООД  и „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД единствено при заявка за резервация. Потребителят дава съгласие за тяхното съхраняване и обработване в базата данни на съответната  резервационна система на „Сънрайз Хотелс“ ООД или „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД.
 2. При използване на резервационната система на сайта www.sunrise.bg  респективно www.sunrise.bg/sunrise-blue-magic-resort и   www.sunrise.bg/sunrise-all-suites-resort. Потребителят трябва да въведе личните данни, необходими за успешното извършване на резервация. Въведената информация съдържа собствено и фамилно име, пол, адрес на електронна поща и телефон за връзка.
 3. „Сънрайз Хотелс“ ООД/ „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД не предоставя името и емайл адреса, който потребителят е посочил при извършване на резервацията, на трети лица с цел изпращане на търговска информация..
 4. Предоставените лични данни са напълно защитени и се използват с цел маркетингов анализ и по-добро разбиране на потребностите на Потребителите и съответно подобряване на качеството на предлаганото обслужване. Без личните данни на потребителите интернет страницата няма да може да се използва за извършване на резервации или изпращане на запитване.
 5. „Сънрайз Хотелс“ ООД/ „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД се явява администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и ще обработва личните данни на Потребителят за изпълнение на своите задължения във връзка с извършената от Потребителя резервация.
 6. Данните ще се обработват и съхраняват на хартиен и електронен носител. „Сънрайз Хотелс“ ООД/ „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД  като администратор на лични данни, се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от посегателства, загуба или промени.
 7. „Сънрайз Хотелс“ ООД/ „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД е длъжен да не разкрива личните данни на Потребителя на трети лица. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато „Сънрайз Хотелс“ ООД/ „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД е нормативно задължен да предостави данните на съответните публични органи и организации или му е надлежно изискана от такива органи по съответния ред; или при други предвидени в Закона за защита на личните данни случаи; по отношение на информация, която не индивидуализира конкретно лице; по съвет на правните консултанти на „Сънрайз Хотелс“ ООД/ „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД.
 8. „Сънрайз Хотелс“ ООД/ „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД не носи отговорност, ако Потребителят сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.
 9. Потребителят има право на достъп и на поправка на личните си данни, обработвани от „Сънрайз Хотелс“ ООД/ „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД, включително да иска изтриването и актуализирането им, да забрани представянето им на трети лица и др., при условията и по реда на глава V от Закона за защита на личните данни.
 10. „Сънрайз Хотелс“ ООД/ „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД може да използва "бисквитки"(cookies) за събиране на информация относно предпочитанията на Потребители, като например избран език или регион, дестинация и дати на предишно търсене на продукт или услуга. Тази информация обикновено се деперсонализира и не се използва за други цели. Потребителите могат по всяко време да отхвърлят бисквитките в случай, че има такива.
 11. Потребителят е съгласен „Сънрайз Хотелс“ ООД/ „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД да запаметява ограничена информация за всяко търсене, направено от него и да използва тази информация също и за решаване на технически проблеми и за статистически цели.

 

РЕКЛАМАЦИИ

Всяка рекламация относно Вашият престой в хотела следва да бъде подадена директно към ръководството на  обекта при първа възможност, така че да бъде разгледано в максимално кратки срокове.

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

„Сънрайз Хотелс“ ООД/ „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД не носи отговорност в случай на налични грешки в сайта www.sunrise.bg  респективно www.sunrise.bg/sunrise-blue-magic-resort и www.sunrise.bg/sunrise-all-suites-resort   и си запазва правото да променя, допълва или отменя отделните оферти без предварително известие.

 

ЗА НАС

хотел "Сънразй Блу Меджик"

Сънрайз Хотелс ” ООД

Адрес на управление/ Адрес за кореспонденция:

България, 9027 Варна, бул. „ Ян Хунияди”6, офис сграда Мейкър, офис 101

ЕИК: 204791368 / № по ДДС: BG 204791368

МОЛ: Стефан Димитров и Атанас Костурков

ТЕЛ: +359 52 986 047

 

хотел "Сънрайз Ол Суитс"

„Уърлд Травел Кансълтанси” ООД

Адрес на управление/ Адрес за кореспонденция:

България, 9027 Варна, бул. „ Ян Хунияди”6, офис сграда Мейкър, офис 101

ЕИК: 201159630 / № по ДДС: BG 201159630

МОЛ: Стефан Димитров и Цанко Цветков

ТЕЛ: +359 52 986 047

 

При резервация е необходимо да декларирате, че сте запознат и съгласен с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ РЕЗЕРВАЦИИ.

Блу Меджик Хотел

За резервации
+359 (0) 52 986047

Рецепция
+359 (0) 550 45145


bluemagic@sunrise.bg
Ол Суитс Хотел

За резервации
+359 (0) 52 986047

Рецепция
+359 (0) 556 35600


sales@wtc.bg
Сънрайз Ризорт

Мениджър връзки с клиенти
grm@sunrise.bg


8250 Обзор, България

ВРЕМЕТО В ОБЗОР
Общи условия

Сънрайз Ризорт ©2024 Всички права запазени.